29 Aralık 2019

KARIMA SÜRPRİZ YAPIP SWİNGER CLUBE GÖTÜRDÜM

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Sex hikayeleri 31 sitesinin okuyucul?rın? Alm?ny?d?n sel?ml?r. Adım Erk?n, 28 y?şınd?yım. K?rım ise 25 y?şınd?. Birbirimizi se?erek e?lendik. E?liliğimizin ilk yılı h?rik? geçti, hemen hemen her gece sikişir öyle uyurduk. K?rım her pozisyond? sikilmekten büyük ze?k ?lır, ben de onu Org?zml?rd?n Org?zml?r? uçururdum. S?dece c?nım k?rım götten ?ermezdi b?n?. Y?l??rs?m d?, “Olm?z!” diyor konuyu k?p?tıyordu. E?liğimizin ikinci yılı seks h?y?tımız tekdüze bir h?l ?lmış, birlikte değişik f?nt?ziler kurm?y? b?şl?mıştık. H?tt? bir ?r?, seks h?y?tımız? renk ?e heyec?n k?tm?k için, Swinger Clube gitmeyi bile düşündük, ?m? nedense bunu hiç gerçekleştirmedik.
Bir gün iş çıkışı, tes?düfen bir Lingerie m?ğ?z?sının önünden geçiyordum. O ?nd? spont?n bir biçimde girdim içeri ?e k?rım için, siy?h tr?nsp?r?n bir gece kıy?feti, bey?z ipli t?ng? s?tın ?ldım, güzelce p?ketlettim. K?rımın göğüsleri norm?l büyüklükte ?e dik, k?lç?l?rı h?rik?, minyon tipli bir k?dındır, ?ldığım elbisenin çok y?kış?c?ğını düşündüm. Krımı ?r?dım, “Aşkım b?nyo y?p, m?ky?j y?p, h?zırl?n, geliyorum, ?kş?m dış?rı çık?lım!” dedim. “T?m?m c?nım!” dedi. E?e ??rdım, k?rım yık?nmış, bornoz içinde beni bekliyordu. P?keti ?erince çok se?indi. Heyec?nl? ?çıp elbiseyi görünce, “Bunu mu giyip çık?c?m?” dedi. “E?et ?şkım, k?dınlığını ?e güzelliğini herkesin görmesini istiyorum!” dedim gülerek. “Kısk?nm?zmısın?” dedi. “H?yır ?şkım, ?ksine çok heyec?n ?e gurur duy?c?ğım? emin ol?bilirsin!” dedim. Dud?ğımı öperek giyinmek için od?sın? geçti. Ben de ?rk?sınd?n.
K?rım bornozu çık?rdı, h?rik? ?ğd? y?pmış pürüzsüz b?c?kl?rı sütün gibiydi, s?nki b?şk? biriyle birlikte ol?c?kmış gibi h?zırl?nmış, ?mını bile tr?şl?mış, k?ym?k gibi etmişti. T?ng?yı giydi d?h? d? seksi oldu, ipli T?ng? çok y?kışmıştı birt?neme. Sütyen t?k?c?ktı ki, “Ne y?pıyorsun birt?nem?” dedim. “Neden?” dedi. “Bu kıy?fete sütyen t?kılm?z ki!” dedim. “Ben giymem öyle!” dedi. “H?di ?m?, özelliği k?lm?z, sütyensiz dene!” deyince, elbiseyi sütyensiz giydi. Çok sexy olmuştu, “Seks T?nrıç?sı gibi oldun ?şkım, seni gören her erkek sikmek için herşeyini fed? eder!” dedim. Kıpkırmızı oldu, ?yn?d? kendine b?ktı uzunc?. Tr?nsp?r?nd?n göğüsleri h?rik? görünüyordu. Ay?ğın? d? yüksek topuklu Stiletto’l?rını giyince, süper Sexy olmuştu. “H?di çık?lım birt?nem!” dedim. Üzerine K?b?nını giydi ?e çıktık.
Ar?b?mız? ?tl?dık, ?kş?m yemeği için bir Restor?nt? gittik. Lüx bir yerdi. Girişte Vestiyer’de dur?n ?d?m k?rımın K?b?nını ?lm?k istedi. K?rım d?, “M?s?d? çık?r?c?m.” dedi. Ad?m, “H?nimefendi K?b?nl? girmek y?s?k!” dedi. K?rım, “OK!” dedi ?e çık?rdı. Ad?mın gözleri koc?m?n ?çıldı ?e yutkun?r?k, “Bu ne güzellik!” dedi. K?rım teşekkür etti ?e m?s?mız? geçtik. “Bu ne y?, ?d?m nerdeyse gözleriyle sikecekti beni!” dedi. Ben de, “Küçük bir iltif?ttı ?şkım, hem y?l?n mı? H?rik?sın!” dedim, gülümsedi. Sip?rişimizi ?erdik, yemeklerimiz geldi. K?rşı m?s?mızd? 3 erkek oturuyordu, ikisi Alm?n biri Zenci idi. Durm?d?n k?rım? b?kıyorl?r, şerefine k?deh k?ldırıyorl?rdı. Ben o t?r?f? b?kınc? ise b?kışl?rını k?çırıyorl?rdı. K?rım, “R?h?tsız oluyorum y?, herkes b?n? b?kıyor!” dedi. Ben de, “Boş?er b?ksınl?r ?şkım, gecenin t?dını çık?r?lım!” dedim. İki k?deh ş?r?pt?n sonr? k?rım r?h?tl?dı, gülüyor ?e eğleniyordu ?rtık…“Ben tu??lete gidiyorum.” dedim ?e k?lktım. Mer?k ediyordum, ?d?ml?r k?rım? y?kl?şc?k mı diye, ?rk?d?n izleyecektim. Az sonr? Zenci k?lktı, k?rımın y?nın? giderek, “İyi ?kş?ml?r!” deyip k?rımın elini öptü. Birşeyler konuştul?r, t?m duy?m?dım. Zenci bir k?ğıd? telefon num?r?sını y?zıp k?rım? ?erdikten sonr? tekr?r m?s?l?rın? gitti. Ben de tu??letten geldim, “N?sıl ?şkım, eğleniyormusun?” dedim. “Aşkım ben ?zdım!” dedi. Ş?şırdım, gülerek, “Zenci mi ?zdırdı seni?” dedim. “Yok y?, o d? nerden çıktı?” dedi. “Gördüm, ?d?m telefon num?r?sını ?erdi!” dedim. K?rım kız?rdı, “N?pıyım, ?yıp olm?sın diye ?ldım, terslesemiydim ?d?mı?” dedi ?e k?ğıdı yırtıp ?tm?k istedi. Ben nevşehir escort de, “K?lsın ?şkım, belki ?r?r konuşursun…” dedim. Yemeklerimiz bitti, k?rım? gecenin ?sıl sürprizini y?p?c?m, “Aşkım m?dem ?zdın, bu gece h?rik? seks y?p?c?ğız!” dedim. K?rım se?inerek, “E?e mi gidiyoruz?” dedi. “Görürsün ?şkım, sürpriz!” dedim ?e Restor?nd?n çıktık, ?r?b?y? bindik. K?rım? söylemeden Swinger Clubün yolunu tuttuk…
Yold? k?rım?, “Ar? Zenciyi, diyeceğim ?drese gelsinler.” dedim. K?rım ş?şırmış bir şekilde ?r?dı Zenciyi. Zenci de, “Z?ten ?rk?nızd?yız!” demesin mi? K?rım k?f?sını çe?irdi ?rk?d?ki ?r?b?y? b?ktı, Zenci el s?llıyordu. K?rım müthiş heyec?nl?nmıştı. Y?rım s??t sonr? Swinger Clube ??rdık. K?pıd?n girdik, hemen or?d? ç?lış?n bir b?y?n k?rşıl?dı, 21-22 y?şl?rınd?, göğüslerinde ?e belinde h??lu ??rdı. Kur?l gereği soyunm?mız gerekiyormuş, elbiseli girmek y?s?kmış, Od?’d? soyunm?mız için ?n?ht?rımızı ?erdi. Od?mız? giderken Zenci ?e ?rk?d?şl?rı d? gelmişti. K?rım k?pıd?ki kız gibi, göğüslerini ?e belini h??luyl? k?p?ttı, ben çıpl?ktım, od?d?n o ??ziyette dış?rı çıktık. Kız geldi, “H?nımefendi ç?lış?nl?r dışınd? herkes çıpl?k olm?lı, Club kur?lı!” dedi. K?rım “OK!” dedi ?e ut?n?r?k, kız?r?r?k h??lul?rı çık?rdı. Kız, “R?h?t olun h?nımefendi, eşiniz y?nınızd?, burd? kimse r?h?tsız etmez sizi!” deyince, k?rım bir?z r?h?tl?dı…
B?r’? geçtik Viski ısm?rl?dık. K?rşımızd? L?tin Amerik?lı olduğunu t?hmin ettiğim (sonr?d?n t?nışınc? Brezily?lı ?e ?dının M?rio olduğunu öğrendiğim), 40 y?şl?rınd? bir ?d?m oturuyordu. K?rım, “Ad?mın sikine b?k ?şkım, ne k?d?r büyük!” dedi. B?ktım, gerçekten öyleydi! “Kol gibi, ne k?d?r k?lın!” dedim gülerek. K?rım d?, “Onu içime ?ls?m y?rısınd? boş?lırım herh?lde!” dedi k?hk?h? ?t?r?k. O ?nd? Zenci ?e ?rk?d?şl?rı d? soyunmuşl?r geldiler. Sel?ml?ştık ?e y?nımız? oturdul?r. Zencinin siki de fen? değildi, öyle çok büyük değildi ?m? yine de k?lındı. K?rım Zenciden ??zgeçmiş gibi görünüyordu ?e Brezily?lının koc?m?n y?r?ğınd?n gözünü ?l?mıyordu. Sohbet muh?bbet, içki f?l?n, eğlenip gülüşürken, Zenci ?rtık k?rım? dokunm?l?r?, s?rılm?l?r? b?şl?mıştı. Am? k?rım k?rşıd? otur?n Brezily?lı ile kesişiyordu. Brezily?lı k?rım? k?dehini k?ldırınc?, ben de y?nımız? d??et ettim. Y?nımız? geldi ?e kendini t?nıttı, Brezily?lı ?e ismi M?rio imiş. M?rio d? sohbete ?e eğlenceye k?tıldı…
K?rım?, “İlk kiminle sikişmek istersin ?şkım?” dedim. “Ne diyorsun ?şkım y???” dedi. Ben de, “H?y?tım, bu gece bır?k s?l kendini, istediğin ?d?ml? dilediğin gibi sikiş!” dedim. “Peki y? sen?” dedi. “Ben de seni sikilirken izleyecem ?şkım!” dedim. K?rım, “Peki oz?m?n, M?rio ilkim olsun!” dedi. Hemen “OK!” dedim. K?rım resmen M?rio’y? ?şık olmuş gibiydi. K?rımın M?rio ile ?şırı ilgilenmesini Zenci kısk?nm?y? b?şl?mıştı, Alm?nl?r için f?rketmiyordu. Zenci k?rımın ilgisini çekmek için ş?k?l?r espiriler y?pıyordu, ?m? k?rım hep M?rio ile ilgileniyordu. İşin gerçeği, M?rio çok n?zik bir ?d?mdı. Bür süre d?h? muh?bbet ettikten sonr? M?rio, “H?di yuk?rı k?t? çık?lım!” dedi. K?rım d? hemen “OK!” dedi. 4 erkekle ben ?e k?rım yuk?rı VİP od?sın? çıktık. O od?, grup seks için y?pılmış özel bir od?ydı, içinde herşey ??rdı, J?kuzi duş f?l?n. Od?nın ort?sınd? koc?m?n, 10 kişilik yu??rl?k bir y?t?k ?e etr?fınd? çok s?yıd? koltukl?r ??rdı…
Hemen J?kuziye girdik, y?n y?n? oturduk. Zenci ?e M?rio k?rımı ?r?y? ?ldıl?r, ben M?rio’nun y?nınd?ydım. M?rio b?n?, “H?rik? k?rın ??r!” dedi. Ben de teşekkür ettim. Zenci elini k?rımın ?mın? ?ttı, k?rım çekti hemen elini ?e gülerek, “Acele yok!” dedi. Zenci bir?z bozuldu, “OK!” dedi. M?rio k?rımın b?c?kl?rını okşuyor, “H?rik?!” diyordu. K?rım d? teşekkür ediyordu. Zenci de k?rımın diğer b?c?ğını okş?m?y? b?şl?dı, k?rım o k?d?rın? izin ?erdi. Bu sefer M?rio y???ş y???ş elini k?rımın ?mın? götürdü sikiş hikayesi. K?rım M?rio’y? birşey demiyor, ?mıyl? oyn?m?sın? izin ?eriyordu. M?rio k?rımın ?mını okş?rken, k?rım d? gözlerini k?p?tmış yozgat escort bayan geriye y?sl?nmıştı. M?rio k?rımın ?mıyl? bir?z d?h? oyn?dıkt?n sonr?, “Y?t?ğ? geçelim!” dedi. “OK!” dediler ?e J?kuziden çıktık, kurul?ndık. K?rım?, “H?kimiyet sende olsun, n?sıl istersen öyle d??r?n!” dedim. “OK!” dedi.
Ben bir koltuğ? oturdum, izlemek istiyordum. Ad?ml?r y?t?ğ? geçerlerken, k?rım, “Beyler siz de koltukl?r? geçin!” dedi ?e y?t?kt? M?rio ile tek k?lm?k istediğini söyledi. Ad?ml?r koltukl?r? geçip oturdul?r. K?rıml? M?rio öpüşmeye b?şl?dıl?r, s?nki k?rı koc? gibiyidiler, birbirlerini se?iyor, okşuyor, öpüşüyorl?rdı. Sonr? 69 oldul?r. K?rım s?nki hiç y?r?k görmemiş gbi y?lıyordu M?rio’nun koc?m?n y?r?ğını. M?rio d? diliyle sikiyordu k?rımın ?mını. K?rım uçuyordu ?e çok geçmeden s?rsıl?r?k M?rio’nun ?ğzın? boş?ldı. M?rio sırtüstü uz?nıp, k?rımı kuc?ğın? oturttu. Y?r?ğın üzerine y???ş y???ş otur?n k?rım, b?şı girince ince bir çığlık ?ttı. O koc? y?r?k s?ntim s?ntim k?rımın kız ?mı gibi d?r?cık ?mın? zorl?n?r?k k?yıyordu. K?rım t?m?mını içine ?lınc?, önce otur?k?ldı bir süre. Sonr? h?fif h?fif zıpl?m?y? b?şl?dı. Ar?d?n 3-4 d?kik? geçmeden k?rım çığlıkl?rl? boş?ldı. M?rio k?rımı dom?lttı ?e ?rk?d?n ?mın? girdi, öyle hızlı sikiyordu ki, k?rım birkez d?h? boş?ldı. M?rio k?rımı 15 d?kik? sikip, 4 kez dorukl?r? ul?ştırdıkt?n sonr? kendisi de, “Geliyorum!” diyerek k?rımın ?mınd?n çık?rıp ?ğzın? ?erdi ?e k?rımın ?ğzın? boş?ldı. Birbirlerine s?rıl?r?k uz?ndıl?r. K?rım M?rionun göğsüne y?sl?ndı, M?rio d? k?rımın sırtını okş?y?r?k, “H?rik?ydın bebeğim!” dedi. K?rım d?, “Sen de c?nım!” dedi ?e öpüşüp k?lktıl?r, duş ?ldıl?r…
Duşt?n çıktıkt?n sonr?, Zenci k?lkık y?rr?ğı elinde, “Ee biz ne ol?c?ğız? Bizi bur?y? k?d?r ç?ğırdınız!” dedi. M?rio k?rım? b?k?r?k, “Ne diyorsun?” diye sordu. K?rım d? b?n? b?ktı, “Ne y?p?yım?” gibisinden. Ben de k?rım?, “Sen bilirsin, istediğini y?p!” dedim. Am? M?rio, belli ki k?rımın onl?rl? sikişmesini istemiyordu, “İstersen üçüyle değil de s?dece Zenciyle sikiş!” dedi. K?rım d? “OK!” dedi. M?rio s?nki k?rımın s?hibiymiş gibi Zenciyi ç?ğırdı, “Gel sik!” dedi. Zenci se?inçle y?t?ğ? gelirken, M?rio k?rım?, “Am? uz?tm?yın, hemen bitsin!” dedi. K?rım d?, “Mer?k etme c?nım, çok sürmeyecek!” dedi ?e Zencinin y?nın? uz?ndı. Zenci k?rım? s?rıldı, öpmek istedi, ?m? k?rım kendini geri çekti, Zenciyle öpüşmek istemedi. Zenci y?r?ğını k?rımın ?ğzın? ?erdi, k?rım istemeden y?l?m?y? b?şl?dı. Anl?şıl?n k?rım Zenciyle se?işmek istemiyordu, bir ?n önce siksin gitsin diye uğr?şıyordu. Zenciye, “H?di uz?tm?, gir içime!” dedi. Zenci de y?r?ğını k?rımın ?mın? sok?r?k pomp?l?m?y? b?şl?dı. Zenci, “Çok d?r ?mın ??r, h?rik?sın, mükemmelsin!” diyerek sikiyordu k?rımı. Ve çok sürmeden, “Geliyorum!” deyip y?r?ğını ?mınd?n çık?rıp, k?rımın göğüslerine boş?ldı…
K?rım duş ?lıp geldi ?e Zenci ile Alm?n ?rk?d?şl?rın?, “Beyler siz gidebilirsiniz! Bu k?d?r!” dedi. Onl?r d? bozulmuş bir şekilde ?ed?l?ştıl?r ?e çıktıl?r. K?rım M?rio’nun y?nın? gitti ?e öpüşmeye b?şl?dıl?r. Az sonr? k?rım b?n?, “Aşkım bizi bir?z y?lnız bır?kırmısın?” dedi. Ş?şır?r?k, “N?sıl y?ni?” dedim. “H?di ?m?, ne olur, r?h?t edemiyorum sen y?nımızd?yken!” dedi. Ben de istemeyerek od?d?n çıktım, B?r’? gittim. K?rım M?rio’nun koll?rınd? y?lnızdı, ben bunl?rı düşünürken k?hroluyordum. Am? k?rım çok mutluydu, bunu boz?m?zdım, B?r’d? beklemeye b?şl?dım. Y?kl?şık bir s??t sonr? el ele geldiler ?e y?nım? oturdul?r. Hiç birşey konuşmuyordum. K?rım dud?ğımı öperek, “H?di ?m?, kısk?nm?! M?rio çok hoş bir erkek!” dedi. Ben de (mecburen) gülümsedim, “H?yır kısk?nmıyorum bebeğim, keyfine b?k!” dedim. K?rım, “C?nımsın!” diyerek beni tekr?r öptü ?e M?rio’nun kuc?ğın? oturdu. M?rio k?rımın k?lç?l?rını, sırtını okşuyor, ş?k?l?şıyor, eğleniyorl?rdı…
B?r’d? birer duble içtikten sonr? k?rım b?n?, “Artık e?e gidelim mi ?şkım?” dedi. Ben se?inçle, “Gidelim ?şkım!” dedim, nih?yet k?rım tekr?r b?n? k?l?c?ktı, escort yozgat e?de k?rımı bir güzel sikmeyi düşünüyordum. Am? bu se?incim f?zl? sürmedi. K?rım, “M?rio d? bizle gelsin mi?” dedi. “N?sıl y?ni?” dedim. “Bu gece bizle k?lsın ne olur?” dedi. K?rım çok mutlu görünüyordu, yine bozm?m?k için, “Peki, gelsin!” dedim. Top?rl?ndık ?e üçümüz birlikte çıktık Swinger Clubten, ?r?b?y? binip e?in yolunu tuttuk. K?rım ?rk?y? M?rio’nun y?nın bindi ?e yol boyunc? öpüşüp elleştiler…
E?e geldik. K?rım, “Siz birşeyler için, ben duş ?lıp geliyorum!” dedi. Biz içkilermizi içerken, k?rım duşunu ?lmış ?e çıpl?k bir h?lde geldi y?nımız?, “Eee neler konuştunuz b?k?lım?” dedi gülerek. “H???d?n sud?n!” dedim. K?rım M?rio’nun kuc?ğın? oturdu ?e yine öpüşmeye b?şl?dıl?r. M?rio, “H?di y?t?ğ? geçelim c?nım!” dedi. K?rım d? elimden tutup, “H?di c?nım sende gel!” dedi ?e k?lktık y?t?kod?mız? geçtik. Ben s?nd?lyeye oturdum. M?rio soyundu hemen ?e bunl?r y?t?kt? 69 oldul?r. K?rım b?n?, “Sen de gel y?t?ğ? ?şkım!” dedi. Ben de soyunup ??rdım y?t?ğ? grup sex hikayeleri. M?rio k?rımın ?mını y?l?rken, k?rım d? benim sikimi y?l?m?y? b?şl?dı. Ben (herz?m?nki gibi) f?zl? d?y?n?m?dım ?e hemen boş?ldım. K?rım gülerek sırtımı okş?dı, “C?nım sen bir?z dinlen!” dedi. Ben yine geçtim s?nd?lyeye oturdum ?e M?rio k?rımı sikmeye b?şl?dı. Öyle bir sikiyordu ki, k?rım uçuyordu resmen. K?rımı y?kl?şık 20 d?kik? siktikten sonr?, k?rımın ?ğzın?, fışırt?r?k boş?ldı. K?rım, “H?rik?sın erkeğim, mükemmelsin!” diyerek M?rioyu okşuyordu o boş?lırken.
Hep birlikte s?lon? geçtik, birer sig?r? y?ktık, içkilerimizi yuduml?m?y? ?e sohbete b?şl?dık. K?rım b?n?, “Aşkım, M?rio ?rtık bizle k?lsın! Çok güzel sikiyor, on? t?pıyorum! Ne olur bizle k?lsın?” diye y?l??rm?y? b?şl?dı. Ç?resiz k?bul ettim, “K?lsın m?dem!” dedim. K?rım boynum? s?rıldı ?e “Seni çoooookkkkk se?iyorum ?şkım!” dedi. Yıllık izinde olduğumuz için ç?lışmıyorduk. K?rım e?de genelde çıpl?k dol?şıyor, M?rio k?rımın giyinmesini istemiyordu. M?rionun bizle k?lm?sının üçüncü günüydü, M?rio s?b?h ?kş?m demeden, sürekli k?rımı sikiyordu. Hem de inlete inlete, çığlık ?ttır? ?ttır? Org?zm ediyordu k?rımı. Ben ?rtık iyiden iyiye kısk?nm?y? b?şl?mıştım, sinirden kuduruyordum. Onl?r sikişirken, ben k?rımın ze?k çığlıkl?rını duym?m?k için TV izliyordum.
Dördüncü günü sikişirlerken beni y?nl?rın? ç?ğırdıl?r, birşey konuşm?k istediklerini söyleyerek. Gittim, “Ne ??r?” dedim. K?rım, “S?n? bir sürprimiz ??r!” dedi. Ş?şır?r?k, “Nedir o?” dedim. K?rım, “M?rio götümü de sikmek istiyor ?şkım, ?m? konuştuk, e?lendiğimizde kızlığımı senin bozduğun gibi, götümün kızlığını d? sen bozc?ksın, ilk olc?ksın koc?cığım!” dedi. Ben çok ş?şırmıştım, “Ciddimisin ?şkım?” dedim. “E?et c?nım! H?di soyun!” dedi. Ben dururmuyum, hemen soyundum! M?rio k?rımı y?t?ğ? dom?lttı ?e k?rımın götünün y?n?kl?rını elleriyle ?yır?r?k b?n? y?rdımcı olm?y? b?şl?dı. Ben hemen k?rımın d?r?cık göt deliğini y?l?m?y? ?e p?rm?ğımı sokm?y? b?şl?dım. Bir süre y?l?yıp p?rm?kl?dıkt?n sonr?, “H?zırmısın c?nım?” dedim. K?rım d?, “E?et ?şkım! H?di sik götümü, ?l götümün kızlığını!” dedi. Y???ş y???ş sokuyordum k?rımın götüne. T?m?mın? y?kını girerken k?rım b?ğırm?m?k için kendini zor tutuyordu. Yutkun?r?k, “H?di kökle koc?cığım!” demesiyle kökledim. K?rımın götünü 2-3 d?kik? siktim ?e götünün içine boş?ldım…
Çok mutluydum, M?rionun s?yesinde k?rımı ilk kez götten sikmiştim. M?rio ikimizi de tebrik etti ?e benden sonr? o geçti k?rımın ?rk?sın?. O koc?m?n y?r?ğını k?rımın götüne y???ş y???ş sok?rken k?rımın çığlıkl?rı yıkıyordu ort?lığı. K?rımın götünü en ?z 15-20 d?kik? sikip, o d? içine fışkırttı…
Bir?z dinlendikten sonr? duş ?ldık. K?rım, “İkinizi ?ynı ?nd? istiyorum!” diyerek, M?rio’nun kuc?ğın? oturdu. Ben de k?rımın ?rk?sın? geçtim tost y?ptık k?rımı, M?rio ?mını sikerken, ben de k?rımın götünü sikmeye b?şl?dım. İkimiz de d?h? yeni boş?ldığımız için, k?rımı y?kl?şık 40 d?kik? sikip, k?rımın deliklerine boş?ldık. K?rım ze?kten uçuyordu, “Erkeklerim benim, ikinizi de çok se?iyorum!” diyerek, bir beni öpüyordu, bir M?rio’yu. Üçümüz de çok mutluyduk ?e ben ?rtık M?rio’yu kısk?nmıyordum, k?rımın beni se?diğinden iyice emin olmuştum…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort taksim escort Hacklink Hacklink panel Hacklink escort ankara bahçelievler escort escort escort escort travestileri travestileri çankaya escort Escort beylikdüzü escort kocaeli esgort izmir escort izmir escort izmir escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort taksim escort bahçeşehir escort mersin escort bakırköy escort rus escort kızılay escort şişli escort beylikdüzü escort görükle escort gaziantep escort gaziantep escort erotik film izle mecidiyeköy escort kuşadası escort bayan ensest hikayeler Antalya escort hurilerim.com eryaman escort demetevler escort porno porno kocaeli escort kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa sınırsız escort bursa escort porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa escort görükle escort antalya escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com etlik escort sincan escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan güvenilir bahis